SSL-certifikat för din webbplats: Vad kan bristen på ett SSL-certifikat leda till?

Publicerad: 2023/03/02

Uppdaterad: 2023/08/10

blog ikon

Att skydda din webbplats och dess användare är avgörande för att upprätthålla en säker och pålitlig online-närvaro. En viktig del av detta är att ha ett SSL-certifikat på din webbplats. Ett SSL-certifikat möjliggör säker dataöverföring mellan din webbplats och dess användare genom kryptering av data som skickas mellan dem.

I Sverige finns det flera webbhotell som erbjuder SSL-certifikat av hög kvalitet, men att välja rätt webbhotell och implementera rätt säkerhetsåtgärder kan vara avgörande för att skydda din webbplats från potentiella hot.

I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad ett SSL-certifikat är, varför det är viktigt att ha ett på din webbplats och vilka konsekvenser bristen på ett SSL-certifikat kan leda till. Vi kommer också att ge tips på de bästa webbhotellen i Sverige som kan erbjuda högkvalitativa SSL-certifikat för att skydda din webbplats och dess användare.

Vad är ett SSL-certifikat och hur fungerar det?

Ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer-certifikat) är en säkerhetsfunktion som används för att kryptera data som överförs mellan webbserver och användarens webbläsare. Detta innebär att all information som skickas mellan din webbplats och besökaren förblir privat och säker.

När en webbläsare besöker en webbplats med ett SSL-certifikat, sker det en säker anslutning mellan webbläsaren och webbservern. Detta visas vanligtvis genom att webbadressen börjar med "https" istället för "http", och en låsikon visas bredvid webbadressen i webbläsaren.

För att utfärda ett SSL-certifikat behöver webbplatsägaren kontakta en certifieringsmyndighet som verifierar att webbplatsen är äkta och att informationen som överförs är krypterad. Ett SSL-certifikat är giltigt under en viss tidsperiod och behöver förnyas regelbundet.

Genom att använda ett SSL-certifikat kan du öka säkerheten på din webbplats och skydda både dig själv och dina besökare från potentiella hot. Det är viktigt att komma ihåg att en bristande SSL-certifiering kan skapa säkerhetsrisker och leda till att besökare undviker din webbplats.

Varför är det viktigt att ha ett SSL-certifikat på din webbplats?

Att ha ett SSL-certifikat på din webbplats är viktigt av flera skäl. 

För det första ökar det säkerheten för både dig och dina besökare. Genom att kryptera data som överförs mellan din webbplats och användarens webbläsare minskar risken för att någon obehörig ska kunna få åtkomst till känslig information såsom lösenord eller personlig information.

För det andra kan ett SSL-certifikat ge besökarna ökad tillit till din webbplats. När de ser att webbadressen börjar med "https" och en låsikon visas bredvid webbadressen i webbläsaren, signalerar det att din webbplats är säker och att du tar säkerheten på allvar.

Dessutom kan ett SSL-certifikat påverka sökmotoroptimering positivt. Google har tidigare meddelat att webbplatser med HTTPS-protokoll får en liten rankingfördel gentemot de som inte använder det.

Slutligen kan det vara så att vissa webbläsare och säkerhetsprogram blockerar webbplatser som inte har SSL-certifikat, vilket kan leda till att besökare inte kan komma åt din webbplats.

Hur kan en bristande SSL-certifiering påverka användarsäkerheten?

En bristande SSL-certifiering kan ha allvarliga konsekvenser för användarsäkerheten på din webbplats. Här är några saker som kan hända:

 • Känslig information kan läcka ut: Utan SSL-certifikat kan data som överförs mellan webbserver och användarens webbläsare lätt avlyssnas av obehöriga tredje parter. Det kan innebära att känslig information såsom lösenord, personuppgifter och betalningsinformation blir utsatta.
 • Besökarna kan utsättas för skadlig kod: En osäker webbplats kan också vara en plats där skadlig kod sprids. Det kan vara allt från virus till spionprogram som kan användas för att stjäla känslig information från besökarens dator.
 • Identitetsstölder och bedrägerier kan ske: En osäker webbplats kan också utsätta besökare för identitetsstölder och bedrägerier. Det kan ske genom att obehöriga tredje parter kan skapa falska inloggningssidor som ser ut som den riktiga webbplatsen. När användaren loggar in på falska sidor kan bedragare ta över kontot och stjäla information.
 • Besökare kan undvika webbplatsen: Om besökare upptäcker att din webbplats inte har ett SSL-certifikat, kan de välja att undvika den. Det kan innebära att du förlorar potentiella kunder och din webbplats får färre besökare.
 • Säkerhetsvarningar kan visas: En bristande SSL-certifiering kan också leda till att webbläsare och säkerhetsprogram varnar besökare för att webbplatsen är osäker. Det kan skapa en negativ uppfattning om din webbplats och göra att besökare väljer att lämna den.

Därför är det viktigt att se till att din webbplats har ett SSL-certifikat för att skydda både dig och dina besökare. Genom att göra det kan du minska risken för att obehöriga tredje parter ska kunna få åtkomst till känslig information, skydda besökare från skadlig kod och skapa en positiv uppfattning om din webbplats.

Vad kan hända om din webbplats inte har ett SSL-certifikat?

Om din webbplats inte har ett SSL-certifikat kan följande hända:

Data kan lätt avlyssnas: Utan SSL-certifikat kan data som överförs mellan din webbserver och användarens webbläsare avlyssnas av obehöriga tredje parter. Det innebär att känslig information som lösenord, personuppgifter och betalningsinformation kan läcka ut.

 • Besökarna kan utsättas för skadlig kod: En webbplats som inte är säker kan också vara en plats där skadlig kod sprids. Det kan vara allt från virus till spionprogram som kan användas för att stjäla känslig information från besökarens dator.
 • Identitetsstölder och bedrägerier kan ske: Utan SSL-certifikat kan obehöriga tredje parter skapa falska inloggningssidor som ser ut som den riktiga webbplatsen. När användaren loggar in på falska sidor kan bedragare ta över kontot och stjäla information.
 • Besökare kan undvika webbplatsen: Om besökare upptäcker att din webbplats inte har ett SSL-certifikat kan de välja att undvika den. Det kan innebära att du förlorar potentiella kunder och att din webbplats får färre besökare.
 • Säkerhetsvarningar kan visas: Webbläsare och säkerhetsprogram kan varna besökare för att din webbplats är osäker om den inte har ett SSL-certifikat. Det kan skapa en negativ uppfattning om din webbplats och göra att besökare väljer att lämna den.
 • Negativ påverkan på sökmotoroptimering: Google och andra sökmotorer prioriterar säkra webbplatser i sökresultaten. Om din webbplats inte har ett SSL-certifikat kan den få en sämre ranking och därmed färre besökare från sökmotorer.
 • Bristande trovärdighet: Om din webbplats inte har ett SSL-certifikat kan det skapa en uppfattning om att du inte tar säkerheten på allvar och att din webbplats är mindre trovärdig.

Dessa är några av de möjliga konsekvenserna av att inte ha ett SSL-certifikat på din webbplats. Det är viktigt att se till att din webbplats är säker och att du tar hand om besökarnas säkerhet för att undvika dessa problem.

Vilka fördelar kan du få med ett SSL-certifikat för din webbplats?

Ett SSL-certifikat ger följande fördelar för din webbplats:

 • Ökad säkerhet: Ett SSL-certifikat krypterar all data som överförs mellan din webbserver och användarens webbläsare. Det innebär att känslig information som lösenord, personuppgifter och betalningsinformation skyddas från avlyssning och stöld.
 • Ökad trovärdighet: En webbplats som har ett SSL-certifikat signalerar till besökarna att du tar säkerheten på allvar. Det kan öka besökarnas förtroende för din webbplats och leda till fler konverteringar.
 • Bättre sökmotoroptimering: Google och andra sökmotorer prioriterar säkra webbplatser i sökresultaten. Om din webbplats har ett SSL-certifikat kan den få en bättre ranking och därmed fler besökare från sökmotorer.
 • Skydd mot skadlig kod: Ett SSL-certifikat minskar risken för att skadlig kod sprids på din webbplats. Detta skyddar inte bara besökarna utan också din webbplats från att bli svartlistad av webbläsare och säkerhetsprogram.
 • Bättre kundupplevelse: Ett SSL-certifikat kan förbättra kundupplevelsen genom att öka säkerheten och minska risken för bedrägerier. Detta kan leda till nöjdare kunder och ökad lojalitet.
 • Bättre konverteringar: Genom att öka besökarnas förtroende och säkerhet på din webbplats kan du också öka konverteringarna. Besökare som känner sig trygga och säkra på din webbplats är mer benägna att genomföra köp och andra åtgärder.
 • Bättre prestanda: Ett SSL-certifikat kan också förbättra prestandan på din webbplats genom att minska laddningstiderna och öka hastigheten på överföringen av data.

Dessa fördelar visar på hur ett SSL-certifikat kan hjälpa till att öka säkerheten och pålitligheten för din webbplats, vilket kan leda till ökad framgång och bättre kundupplevelser.

Hur kan du enkelt installera ett SSL-certifikat och förbättra din webbplats säkerhet?

För att enkelt installera ett SSL-certifikat på din webbplats kan du följa dessa steg:

 1. Köp ett SSL-certifikat från en tillförlitlig leverantör.
 2. Generera en certifikatbegäran (CSR) från din webbserver.
 3. Skicka CSR:n till din SSL-leverantör för att få ditt certifikat utfärdat.
 4. Installera SSL-certifikatet på din webbserver genom att följa instruktionerna från din leverantör.
 5. Konfigurera din webbserver så att den använder SSL-certifikatet för säker dataöverföring.

Att installera ett SSL-certifikat kan variera beroende på din webbserver och leverantör, men de flesta steg är relativt enkla och kan utföras med hjälp av verktyg eller instruktioner från din leverantör. När ditt SSL-certifikat är installerat kan du vara säker på att din webbplatsdata är skyddad och att du har tagit ett viktigt steg för att förbättra din webbplats säkerhet.

Slutsats

Att ha ett SSL-certifikat är en viktig del av att skydda din webbplats och dess användare från potentiella hot. Utan ett SSL-certifikat kan din webbplats vara sårbar för olika former av cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för din verksamhet och dina användare. Därför är det viktigt att välja rätt webbhotell som kan erbjuda högkvalitativa SSL-certifikat och andra säkerhetsåtgärder.

I Sverige finns det flera webbhotell som erbjuder pålitliga SSL-certifikat, såsom StableHost, Hostek, Seravo och MissHosting. Det är viktigt att undersöka de olika alternativen och välja det webbhotell som kan erbjuda det bästa skyddet för din webbplats och dess användare.

Genom att installera ett SSL-certifikat på din webbplats kan du säkerställa att din webbplatsdata skyddas och att dina användare kan känna sig säkra när de använder din webbplats. Så om du inte redan har ett SSL-certifikat på din webbplats är det dags att agera och ta ett viktigt steg mot att förbättra din webbplats säkerhet.

 

ARKIV

Augusti 2023 Blå pil

Juli 2023 Blå pil

Juni 2023 Blå pil

Mars 2023 Blå pil

pil

FRÅGOR & SVAR

Vad är ett webbhotell?Liten pil

Ett webbhotell är det som möjliggör att du kan ladda upp en hemsida på internet. Ett webbhotell består av en fysisk server som har en internetanslutning. Leverantören av webbhotellet har delat upp servern på flera konton som de hyr ut till den som vill publicera innehåll på internet.

Vilket webbhotell ska jag välja?Liten pil

Först och främst handlar det om att förstå dina behov inför valet av webbhotell. Det blir svårt att välja rätt webbhotell utan att veta vad du behöver. Dessa frågor är bra att veta svaret på innan du väljer.

 • Vilken typ av hemsida utvecklar du?
 • Vill du ha något vanligt som en Wordpress blogg eller något mer avancerat?

Klicka här för att läsa hela inlägget.

Hur byter jag webbhotell?Liten pil

Innan du säger upp ditt nuvarande webbhotell bör du välja ett nytt webbhotell. Därför lönar det sig att jämföra webbhotell innan.

 • Steg 1. Köp ett nytt webbhotell.
 • Steg 2. Säkerhetskopiera din hemsida till det nya webbhotellet.
 • Steg 3. Kontrollera att du inte har missat något.

Klicka här för att gå till hela guiden.

Vilket webbhotell är bäst?Liten pil

Vi på hittawebbhotellet strävar efter att hela tiden förse våra användare med rykande färsk information om webbhotellmarknaden. Här kan du läsa mer om vilket webbhotell som är bäst för 2024.

Vad är en virtuell server?Liten pil

Precis som ett webbhotell är en Virtuell server (VPS) bestående av en dedikerad server som är uppdelad på flera användare. Skillnaden här är att det är betydligt färre användare på samma server.

Vad är en dedikerad server?Liten pil

En dedikerad server består av en fysisk server som privatpersoner eller ett företag hyr plats på för att lagra information på internet. Ordet "dedikerad" refererar till att du är ensam om att använda den servern, till skillnad från ett webbhotell eller en virtuell server där servern är uppdelad i flera delar.

Vart får jag mitt SSL Certifikat ifrån?Liten pil

SSL-certifikat är små datafiler som digitalt binder en kryptografisk nyckel till din webbplats. När SSL certifiktatet är installerat på ett korrekt sätt, blir du tilldelad ett https-protokoll som möjliggör säkra anslutningar från en webbserver till en webbläsare.