Vilka är de tre typerna av SSL-certifikat?

Publicerad: 2023/03/01

Uppdaterad: 2023/08/10

blog ikon

När du väljer ett webbhotell för din hemsida, är det viktigt att överväga säkerheten. En av de mest grundläggande säkerhetsåtgärderna som kan vidtas är att använda ett SSL-certifikat. Ett SSL-certifikat är ett digitalt certifikat som krypterar data som skickas mellan din hemsida och besökarens webbläsare. Det hjälper till att skydda känslig information, såsom personuppgifter, betalningsuppgifter och lösenord från att avlyssnas av obehöriga.

Det finns tre huvudtyper av SSL-certifikat att välja mellan. Vilket certifikat du väljer beror på din webbplats och den nivå av säkerhet och trovärdighet som behövs. I den här artikeln kommer vi att utforska de tre typerna av SSL-certifikat mer ingående för att hjälpa dig att välja det bästa alternativet för din hemsida. Vi kommer också att inkludera tips på Sveriges bästa webbhotell som erbjuder SSL-certifikat för att hjälpa dig att välja en pålitlig leverantör.

Varför finns det olika typer av SSL-certifikat?

Det finns olika typer av SSL-certifikat som är utformade för att möta olika behov och säkerhetskrav för webbplatser. De tre huvudtyperna av SSL-certifikat är domänvaliderat (DV), organisationvaliderat (OV) och utökad validering (EV).

Domänvaliderade SSL-certifikat är de enklaste och billigaste alternativen. De validerar endast domännamnet som certifikatet utfärdas för och ger en grundläggande säkerhetsnivå.

Organisationvaliderade SSL-certifikat är lite dyrare och mer omfattande i sitt valideringsförfarande. De validerar inte bara domännamnet utan också organisationens registreringsinformation.

Utökad validering SSL-certifikat är den högsta nivån av SSL-certifikat. De genomgår en mycket strikt valideringsprocess och ger den högsta säkerhetsnivån för din webbplats. De aktiverar också grönt adressfält och visar företagsnamnet för att öka förtroendet hos webbplatsens besökare.

Att välja rätt typ av SSL-certifikat är avgörande för att upprätthålla en säker och tillförlitlig online-närvaro för din webbplats. Valet beror på dina specifika behov, budget och vilken nivå av säkerhet du vill ha.

De tre typerna av SSL-certifikat

Vad är ett domänvaliderat SSL-certifikat?

Ett domänvaliderat SSL-certifikat, även känt som DV-certifikat, är en typ av säkerhetscertifikat som används för att skydda webbplatser från skadliga aktiviteter. DV-certifikat är enkla och kostnadseffektiva lösningar för att säkra en webbplats, och de utfärdas vanligtvis inom några minuter efter ansökan.

För att få ett DV-certifikat måste en ansökan om certifikatet skickas till en certifikatutfärdare, som sedan verifierar ägarens rätt att använda domänen. Detta görs genom att certifikatutfärdaren skickar ett e-postmeddelande till en e-postadress som är knuten till domänen eller genom att placera en kod på webbplatsen som certifikatutfärdaren kan validera. När verifieringen är klar, utfärdar certifikatutfärdaren certifikatet till ägaren av domänen.

När ett DV-certifikat installeras på en webbplats krypteras all data som skickas mellan webbplatsen och användarens webbläsare. Detta innebär att eventuella tredje parter som försöker få tillgång till den överförda informationen inte kommer att kunna läsa den. Dessutom ger DV-certifikat också webbplatsen en grön hänglåsikon i webbläsarens adressfält, vilket indikerar att webbplatsen är säker att använda.

Sammanfattningsvis är ett domänvaliderat SSL-certifikat ett enkelt och pålitligt sätt att skydda en webbplats från skadliga aktiviteter och ge besökarna förtroende för att använda webbplatsen.

Vad är ett organisationvaliderat SSL-certifikat?

Ett organisationvaliderat SSL-certifikat, även känt som OV-certifikat, är en typ av säkerhetscertifikat som används för att skydda webbplatser från skadliga aktiviteter. OV-certifikat ger en högre nivå av säkerhet och trovärdighet än domänvaliderade (DV) certifikat, och de bekräftar inte bara att en domän ägs av den som ansöker om certifikatet, utan också att företaget eller organisationen bakom webbplatsen är legitim.

För att få ett OV-certifikat måste en ansökan om certifikatet skickas till en certifikatutfärdare, som sedan verifierar både ägaren av domänen och organisationen bakom webbplatsen. Certifikatutfärdaren validerar organisationens information genom att kontakta företaget och bekräfta företagsinformation, till exempel företagsnamn och adress, genom att använda offentliga register eller genom att kontakta organisationen via telefon. När verifieringen är klar, utfärdar certifikatutfärdaren certifikatet till ägaren av domänen och organisationen bakom webbplatsen.

När ett OV-certifikat installeras på en webbplats, krypteras all data som skickas mellan webbplatsen och användarens webbläsare, precis som med DV-certifikat. Dessutom visar webbläsaren en grön adressfält som indikerar att webbplatsen är säker och att informationen som skickas och tas emot är krypterad.

Sammanfattningsvis ger organisationvaliderade SSL-certifikat en högre nivå av säkerhet och trovärdighet än domänvaliderade certifikat. De bekräftar inte bara att domänen ägs av den som ansöker om certifikatet, utan också att organisationen bakom webbplatsen är legitim.

Vad är ett utökad validering SSL-certifikat?

Ett utökat validering SSL-certifikat (EV-certifikat) är den högsta nivån av SSL-certifikat som finns tillgänglig för att säkra en webbplats. EV-certifikat ger en högsta möjliga nivå av säkerhet och trovärdighet eftersom det genomgår en striktare valideringsprocess än både domänvaliderade (DV) och organisationvaliderade (OV) certifikat.

För att få ett EV-certifikat måste en ansökan om certifikatet skickas till en certifikatutfärdare, som sedan verifierar både ägaren av domänen, organisationen bakom webbplatsen och ansökarinformationen. Certifikatutfärdaren validerar organisationens information genom att kontakta företaget och bekräfta företagsinformation, till exempel företagsnamn och adress, genom att använda offentliga register eller genom att kontakta organisationen via telefon. Dessutom måste ansökan om EV-certifikat godkännas av en auktoriserad person hos organisationen.

När verifieringen är klar, utfärdar certifikatutfärdaren certifikatet till ägaren av domänen och organisationen bakom webbplatsen. Ett EV-certifikat visar en grönt adressfält med företagsnamnet bredvid webbadressen i webbläsaren, vilket tydligt indikerar att webbplatsen är säker och att organisationen är verifierad och trovärdig.

Sammanfattningsvis ger utökat validering SSL-certifikat högsta möjliga nivå av säkerhet och trovärdighet för en webbplats genom att genomgå en striktare valideringsprocess. Det ger en grönt adressfält med företagsnamnet bredvid webbadressen i webbläsaren, vilket indikerar att webbplatsen är säker och att organisationen bakom webbplatsen är verifierad och trovärdig.

Vilket SSL-certifikat passar bäst för din webbplats?

Valet av SSL-certifikat beror på typen av webbplats och den nivå av säkerhet och trovärdighet som behövs. Här är en kort översikt över vilket SSL-certifikat som passar bäst för olika typer av webbplatser:

Personliga bloggar eller små webbplatser: För små webbplatser som inte samlar in någon känslig information, såsom personlig information eller betalningsinformation, är ett domänvaliderat SSL-certifikat (DV-certifikat) tillräckligt.

E-handelswebbplatser: För e-handelswebbplatser där kunderna skickar känslig information, såsom kreditkortsuppgifter, är organisationvaliderade SSL-certifikat (OV-certifikat) att föredra. Detta ger en högre nivå av validering av webbplatsen och företaget bakom den.

Företagswebbplatser: För företagswebbplatser som hanterar känslig information såsom personuppgifter, kan utökat validering SSL-certifikat (EV-certifikat) vara det bästa valet. Detta ger högsta möjliga nivå av validering och visar en grön adressfält med företagsnamnet bredvid webbadressen i webbläsaren.

Oavsett vilken typ av SSL-certifikat som väljs, är det viktigt att säkerställa att SSL-certifikatet utfärdas av en pålitlig och känd certifikatutfärdare. Certifikatutfärdarens rykte och tillförlitlighet är avgörande för att garantera den bästa säkerheten för din webbplats.

Slutsats

I den här artikeln har vi tittat på de tre typerna av SSL-certifikat och deras olika valideringsnivåer. Valet av SSL-certifikat för din webbplats är viktigt för att säkerställa att din webbplats är säker och tillförlitlig för dina besökare.

För mindre webbplatser, som personliga bloggar eller små webbplatser, är ett domänvaliderat SSL-certifikat (DV-certifikat) tillräckligt. För e-handelssajter där kunder skickar känslig information, som kreditkortsuppgifter, föredras organisation-validerade SSL-certifikat (OV-certifikat). För företagswebbplatser som hanterar känslig information, som personuppgifter, kan Extended Validation SSL-certifikat (EV-certifikat) vara det bästa valet.

När du väljer en SSL-certifikatauktoritet är det viktigt att välja en pålitlig och seriös leverantör. Många webbhotell i Sverige erbjuder SSL-certifikat till sina kunder. Några av de bästa webbhotellen som erbjuder SSL-certifikat i Sverige inkluderar Seravo, MissHosting, Hostek, StableHost och Hemsida24.

Seravo är ett webbhotellsföretag som specialiserar sig på WordPress och erbjuder kraftfulla och säkra lösningar till sina kunder. De erbjuder SSL-certifikat från välkända certifikatmyndigheter som Let's Encrypt.
MissHosting är ett annat populärt svenskt webbhotell som erbjuder SSL-certifikat från en ledande certifikatmyndighet i branschen. De erbjuder också support dygnet runt och en lättanvänd kontrollpanel för att hantera din webbplats.
Hostek är en pålitlig webbhotell som erbjuder OV och EV-certifikat. De erbjuder också olika webbhotellslösningar som passar olika behov.

StableHost är ett prisvärt webbhotell som erbjuder DV-, OV- och EV-certifikat. De har en pålitlig infrastruktur och erbjuder också 24/7 support till sina kunder.

Hemsida24 är en svensk webbhotelltjänst som erbjuder enkelhet och användarvänlighet. De erbjuder DV-certifikat från Let's Encrypt för att säkerställa att din webbplats är säker och skyddad.
Sammanfattningsvis är valet av SSL-certifikat för din webbplats viktigt för att säkerställa att din webbplats är säker och tillförlitlig för dina besökare. De tre huvudtyperna av SSL-certifikat inkluderar domänvaliderade (DV), organisationsvaliderade (OV) och utökade validerade (EV) SSL-certifikat. Det är viktigt att välja en pålitlig SSL-certifikat auktoritet för att säkerställa att din webbplats är skyddad och betrodd.

Frågor och svar

Vilka är de tre huvudtyperna av SSL-certifikat?

Svar: De tre huvudtyperna av SSL-certifikat är domänvaliderat (DV), organisationvaliderat (OV) och utökat validerat (EV) SSL-certifikat.

Vilken typ av SSL-certifikat är tillräckligt för mindre webbplatser?

Svar: För mindre webbplatser, såsom personliga bloggar eller små webbplatser, är ett domänvaliderat SSL-certifikat (DV-certifikat) tillräckligt.

Vilket SSL-certifikat är lämpligt för e-handelswebbplatser där kunderna skickar känslig information?

Svar: Organisationvaliderade SSL-certifikat (OV-certifikat) är lämpliga för e-handelswebbplatser där kunderna skickar känslig information, såsom kreditkortsuppgifter.

Vilket SSL-certifikat är bäst lämpat för företagswebbplatser som hanterar känslig information såsom personuppgifter?

Svar: Utökat validering SSL-certifikat (EV-certifikat) är det bästa valet för företagswebbplatser som hanterar känslig information såsom personuppgifter.

Vilka är några pålitliga SSL-certifikatutfärdare?

Svar: Det finns många pålitliga SSL-certifikatutfärdare såsom Comodo, Symantec, GeoTrust, och Let's Encrypt.

Vilka svenska webbhotell erbjuder SSL-certifikat?

Svar: Många svenska webbhotell erbjuder SSL-certifikat, inklusive Seravo, MissHosting, Hostek, StableHost, och Hemsida24.

Vilket är det bästa webbhotellet för att få ett SSL-certifikat i Sverige?

Svar: Det beror på dina behov och preferenser. Men Seravo, MissHosting, Hostek, StableHost, och Hemsida24 är några av de bästa webbhotellen som erbjuder SSL-certifikat i Sverige.

Varför är valet av SSL-certifikat viktigt för en webbplats?

Svar: Valet av SSL-certifikat är viktigt för att säkerställa att en webbplats är säker och pålitlig för dess besökare. SSL-certifikat skyddar känslig information som skickas mellan webbplatsen och besökarens webbläsare genom kryptering och autentisering.
 

 

ARKIV

Augusti 2023 Blå pil

Juli 2023 Blå pil

Juni 2023 Blå pil

Mars 2023 Blå pil

pil

FRÅGOR & SVAR

Vad är ett webbhotell?Liten pil

Ett webbhotell är det som möjliggör att du kan ladda upp en hemsida på internet. Ett webbhotell består av en fysisk server som har en internetanslutning. Leverantören av webbhotellet har delat upp servern på flera konton som de hyr ut till den som vill publicera innehåll på internet.

Vilket webbhotell ska jag välja?Liten pil

Först och främst handlar det om att förstå dina behov inför valet av webbhotell. Det blir svårt att välja rätt webbhotell utan att veta vad du behöver. Dessa frågor är bra att veta svaret på innan du väljer.

  • Vilken typ av hemsida utvecklar du?
  • Vill du ha något vanligt som en Wordpress blogg eller något mer avancerat?

Klicka här för att läsa hela inlägget.

Hur byter jag webbhotell?Liten pil

Innan du säger upp ditt nuvarande webbhotell bör du välja ett nytt webbhotell. Därför lönar det sig att jämföra webbhotell innan.

  • Steg 1. Köp ett nytt webbhotell.
  • Steg 2. Säkerhetskopiera din hemsida till det nya webbhotellet.
  • Steg 3. Kontrollera att du inte har missat något.

Klicka här för att gå till hela guiden.

Vilket webbhotell är bäst?Liten pil

Vi på hittawebbhotellet strävar efter att hela tiden förse våra användare med rykande färsk information om webbhotellmarknaden. Här kan du läsa mer om vilket webbhotell som är bäst för 2024.

Vad är en virtuell server?Liten pil

Precis som ett webbhotell är en Virtuell server (VPS) bestående av en dedikerad server som är uppdelad på flera användare. Skillnaden här är att det är betydligt färre användare på samma server.

Vad är en dedikerad server?Liten pil

En dedikerad server består av en fysisk server som privatpersoner eller ett företag hyr plats på för att lagra information på internet. Ordet "dedikerad" refererar till att du är ensam om att använda den servern, till skillnad från ett webbhotell eller en virtuell server där servern är uppdelad i flera delar.

Vart får jag mitt SSL Certifikat ifrån?Liten pil

SSL-certifikat är små datafiler som digitalt binder en kryptografisk nyckel till din webbplats. När SSL certifiktatet är installerat på ett korrekt sätt, blir du tilldelad ett https-protokoll som möjliggör säkra anslutningar från en webbserver till en webbläsare.